Hotel&Gastro Zagrebački velesajam 2-2015 i Vernon d.o.o.


Hotel&Gastro Zagrebački velesajam 2-2015 i Vernon d.o.o. Prezentacija vrhunskih sokovnika, profesionalnih blendera i dehidratora hrane.