Uvjeti povrata robe i pritužbe

NARUČIVANJE

Proizvodi se naručuju putem košarice i neopozivi su. Ako prodavač nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, o tome ćete obavijestiti kupca e-mailom i/ili telefonom da dogovorite nove termine isporuke ili povrat novca.

UVJETI DOSTAVE

Naručena roba dostavlja se ispred kuće, zgrade ... Na proizvodu u WEB SHOP-u navedeno je ako je dostava za besplatni proizvod. Za proizvode koji nemaju navedenu besplatnu dostavu, ista se plaća 7,50 EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU, a taj se iznos dodaje na predračun. ZA DOSTAVU U SLOVENIJU PRILIKOM NARUDŽBE ODABERITE- DOSTAVA SLOVENIJA, A ZA OSTALE DRŽAVE EU ODABERITE INO DOSTAVE. ROBU NE DOSTAVLJAMO U OSTALE DRŽAVE. Robu dostavljamo na područje cijele Hrvatske (ako nije drugačije naznačeno u web shop-u u opisu proizvoda). Proizvodi se šalju putem DPD -a pošte, GLS -a, HP express -a ili druge ovlaštene prijevozničke tvrtke.

Dostava proizvoda vrši se isključivo na području Hrvatske, te Slovenije I EU  (isključivo ako je tako uz proizvod u web shop-u naznačeno) prema uvjetima navedenim u web shop-u.

Dostava za druga područja posebno se naplaćuje.

Rok isporuke je unutar 4 radna dana (ovisno o raspoloživosti i osim za proizvode po narudžbi za koji rok isporuke može biti do 45 dana - kupca u tom slučaju obavještavamo o mogućem prekidu isporuke) ako nije drugačije navedeno uz proizvod na našem WEB SHOP -u. Rok isporuke računa se od trenutka primtka uplate za naručenu robu na naš žiro račun ili kada transakcija putem kreditne kartice bude autorizirana i odobrena.

Oslobađanje od odgovornosti

Prodavatelj je ažurirao podatke te osigurava usklađene i ažurne podatke objavljene na internetskim stranicama http://www.vernon.hr Unatoč tome mogu se promijeniti karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena koji se mogu mijenjati tako brzo da Prodavatelj ne uspije ažurirati podatke na internetskim stranicama u vrijeme narudžbe. U tom slučaju Prodavatelj će kupca u najkraćem mogućem vremenskom roku obavijestiti o promjeni i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

 

REKLAMACIJE I POVRAT ROBE

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.
VERNON preporučuje svojim kupcima:

Ako  je oštećena ambalaža, nemojte preuzimati proizvod, obratite pažnju na oštećenje i tražite da vratite proizvod pošiljatelju-prodavatelju, jer se u suprotnosti smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom.
- Ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećenje jer je oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici).
- Pažljivo pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni na internetskoj stranici Vernon doo prilikom izbora proizvoda (za detalje i nejasnoće kontaktirajte putem telefona 0912300311)
- Pregledajte proizvod prije prve upotrebe, ako postoje vidljiva oštećenja (npr. Slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijesti Vernon doo i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje upravljanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.
- Ako pak proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. Aktivirajte - upalite uređaj na struju) i ako niste zadovoljni proizvodom, možete ga vratiti, ali nemojte koristiti proizvod, njime rukovati, jer svako daljnje upravljanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda (npr. montiranje i puštanje vode kroz Judo filtere, stavljanje voća i povrća te namirnica  u sokovnike i blendere i proizvode za obradu hrane i sl.)
- Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za blender/sokovnik stavljanje voća i sl. u uređaj. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda Vernon doo će postupati prema navedenim postocima za smanjenje vrijednosti proizvoda.
- Vernon doo obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: sokovnici, blenderi, dehidratori ionizatori, filteri za vodu i nano proizvodi za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom, npr. Montiranja-stavljanja u funkciju, prskanja i nanošenja. Iz tog razloga Vernon doo neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cjelini ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povratak naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda i stanje proizvoda nepovratno se mijenja.
-Vernon doo preporučuje kupcima da proizvode za koje je potrebno montirati-pustiti u rad obavezno kontaktiraju ovlašteni servis jer će bez toga svaki neovlašteno montiran-pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda.
- Vernon doo utvrđuje uvjete povrata - postotke iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

1. Postotak umanjenja iznosa povrata s obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda:

  STANJE ambalaže i postotak umanjenja vrijednosti vraćenog proizvoda zbog stanja ambalaže
Mali Kućanski aparati Neoštećena ambalaža 0% Oštećena ambalaža 10% Bez originalne ambalaže 20%
Ostali proizvodi Ovisi o procijenjenom ovlaštenom servisu ili prodavatelju.

2. Postotak umanjenja iznosa povrata s obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

  Stanje proizvoda

a) Mali kućanski aparati

Proizvod originalno zapakiran: 0%

Proizvod nije korišten tj. koristi se isključivo za provjeru funkcionalnosti- samo uključen na napajanje-NEKORIŠTEN  : 0% (ovisno o stanju ambalaže)

Proizvod koji se koristi/oštećen: Ovisno o procijenjenoj šteti od strane prodavatelja/službenog servisa umanjenje minimalno 20% vrijednosti proizvoda ili više ovisno o stanju proizvoda i ambalaže. 

Ostali proizvodi: Ovisi o procijenjenom službenom servisu ili prodavatelju.

Pravo na odustajanje od ugovora ne odnosi se na ove slučajeve

  • ugovori o isporuci robe koja proizvodno nije predodređena i čija je proizvodnja pretežno pripisana potrošačkom izboru ili označavanju ili ako je takva roba jasno proizvedena na osobni zahtjev potrošača.
  • ugovori o isporuci robe koja je prilagođena i izrađena prema mjeri na zahtjev kupca robe za kupcu.

Povrat robe koja je proizvedena i/ili naručena od dobavljača po narudžbi kupca određenih karakteristika (veličina, boje i sl.) a koja je isporučena kupcu u ispravnom stanju NIJE MOGUĆ. (odnosi se na program JUDO, program Santos i Zumex)

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena I PROIZVOD JE nekorišten), Vernon doo ima pravo umanjiti iznos od uplaćenog iznosa za iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Vernon doo je odgovor za materijalne nedostatke proizvoda koji se prodaju na svojoj stranici sukladno pozitivnim propisima i posebnom Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvaren iznos povrata kupca bit će primiti u roku od 10 dana putem pošte ili elektroničkom poštom. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odražen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupca o prihvaćanju povrata. 

Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem. To može učiniti putem e-maila info@vernon.hr. Ugovor se smatra otkazanim kada trgovac primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od četrnaest (14) dana od otkazivanja ugovora. Proizvod(i) koje vraćate moraju biti NEKORIŠTENI, kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ili maksimalno očuvanoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Po primitku proizvoda kupac može utvrditi prirodu, obilježje i funkcionalnost robe. U slučaju otkaza ugovora i povrata robe kupac je odgovoran za svako umanjivanje vrijednosti robe koja je rezultat KORIŠTENJA  te se povrat novaca obavlja razmjerno utvrđenoj umanjenoj vrijednosti.
Adresa za povrat artikla je: Vernon d.o.o., Milana Langa 3, 10430 Samobor. Prije vraćanja molimo Vas kontaktirajte nas na info@vernon.hr i/ili na 0912300311 PAKETI SA OTKUPNINOM NEĆE BITI PREUZETI. Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača , članak 72 koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu.

Vernon d.o.o. se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos ( ukoliko vraćena roba zadovoljava kriterije povrata za povrat cjelokupnog iznosa) ili umanjen iznos za korišteni ili oštećen proizvod - u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

Isključenje prava na otkaz ugovora

Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru: ·

  • o prodaji proizvoda kupljenog po narudžb kupca (navedeno u ponudi i računu) i izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i ti slučajevi navedeni u ovom tekstu.
Cjelovite informacije vezane uz pravo kupnje na jednostrani raskid ugovora možete pronći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

Link za preuzimanje: Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora-VERNON.pdf

Pisani prigovor, Odgovor, Obavijesti
Svojom reklamom možete Nam se  javiti na Naš kontakt telefon 091 2300311 ILI 091 2300312 i obavezno pismeno na mail info@vernon.hr

Prilikom reklamiranja proizvoda, molimo Vas da nam javite broj narudžbi ili broj računa pod kojim je naručen/kupljen reklamni proizvod.

Za uređaj je navedeno na jamstvenom popisu detaljno tko je davatelj jamstva, uvjeti reklamacije, jamstva i servisa. Jamstvo je samo uz predočenje ovjerenog jamstvenog lista i računa prodavača.

Vernon doo će učiniti sve kako bi se eventualno spor riješio sporazumno u skladu s dobrim trgovačkim praksom.

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU poruke vezane uz online kupnju bit će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje .

To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje i niste mogli riješiti sporazumno s Vernonom doo (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) Svoj prigovor možete podnijeti klikom na službenu web stranicu Europske komisije OnlineDisputeResolution (ODR).

Pravo odustajanja od kupovine, vraćanje robe

Kupac ima pravo, ne navodi razloge za to jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen putem internetskih trgovina u roku od 14 dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio Proizvod predan u posjed. Kupac to može učiniti putem nedvosmislene pisane izjave poslane Prodavatelju na e-mail ili adresu (preporučeno) Prodavatelja navedene u elektroničkoj potvrdi narudžbe u kojoj će provjeriti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail i podatke o naručenom ili primljenom proizvodu , broj računa i datum kupnje.
Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora.U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će mu biti najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je primio Kupca o raskidu ugovora, vrati cjelokupni plaćeni iznos, uključujući i trošak dostave u skladu sa uvjetima iz ovih Općih uvjeta, ako je plaćen , na isti način kako je uplata izvršena. Povrat novca bit će izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu primi vraćeni proizvod. Neposredan trošak povrata robe snosi sam Kupac. Vraćeni Proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i originalnoj neoštećenoj ambalaži sa cjelokupnim sadržajem paketa uz priloženu presliku računala. <span sty

Tečaj €/kn: 7,53450 2023-09-29 07:51:09