Ambienta Frankfurt 2-2015- HUROM i Vernon


Posjeta svjetski poznatom sajmu potrošačke elektronike i opreme Ambienta Frankfurt